Instructions

Разделение на PAGES и POSTS

Създаване на POST

Съдържание на POST – сникмки, описание и т.н.

Добавяне на CATEGORY на POST


– ако няма създадена категория създаваме от ADD NEW CATEGORY
– ако има вече съществуваща CATEGORY слагаме отметка на съответната категория

Листване на турове (POST) в някоя страница (PAGE)

Пример: Създали сме страница (PAGE) One Day Tours и искаме да добавим турове (POST)
– от черното плюсче търсим LATEST POSTS

– след като сме избрали LATEST POSTS в страничното меню си избираме настройките за снимки, линкове и т.н.
– последно си филтрираме коя КАТЕГОРИЯ от турове (POST) да се листне на страницата.